Nekategorizirano

Ob letošnjem dnevu reformacije

Danes praznujemo dan reformacije. 31. oktobra leta 1517 je namreč Martin Luther spisal 95 drznih tez, s katerimi je brezkompromisno obsodil ravnanje tedanjih cerkvenih oblastnikov in terjal cerkveno prenovo oziroma reformo. S tem načelnim dejanjem si Luther ni nakopal le preganjanja, temveč je tudi nepričakovano in popolnoma spremenil tok zgodovine. Njegovo dejanje je nedvomno zgodovinsko dejanje z daljnosežnimi posledicami, ki je nenadomestljivo zaznamovalo tako krščanstvo samo, kot tudi nadaljnjo zgodovino Evrope, tudi Slovenije. Danes torej praznujemo praznik, s katerim sicer v prvi vrsti obeležujemo rojstni dan slovenskega knjižnega jezika – tistega nujno potrebnega temelja, ki nam je omogočil slovenski narodnokulturni razvoj in vzpon, vključno s samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Slovenci smo lahko in moramo biti Primožu Trubarju, preganjanemu duhovniku in osrednji osebnosti slovenskega protestantizma, globoko hvaležni, da nas je prvič združil pod pojmom Slovenci, nas postavil na zemljevid evropskih narodov, hkrati pa nam, čeprav maloštevilnim in razdrobljenim, prav s skupnim slovenskim jezikom zagotovil preživetje.

Vendar pa je dan reformacije še veliko več. Poleg omenjenega predstavlja tudi tisto prelomno zgodovinsko točko, ko je človek, pod vplivom humanizma in renesanse ter opogumljen z duhom reformacije, začel razmišljati drugače. Uprl se je do tedaj narekovani in samoumevni verski avtoriteti ter začel misliti s svojim srcem in s »svojo glavo«, samostojno in neodvisno. Reformacija je bila torej tista, ki je posrednike med Bogom in človekom dokončno zavrnila, v središče postavila človeka kot osebo, s tem pa tudi njegove pravice. Reformacija zato nedvomno predstavlja tudi začetke temeljnih sodobnih vrednot in pravic, kot so enakost ljudi, svoboda mišljenja, veroizpovedi in prepričanja ter posledično strpnost.

Evangeličanski škof Geza Filo pravi, da je osrednje sporočilo reformacije: »sporočilo reda in odgovornosti vsakega posameznika in sleherne institucije do našega človeškega bistva, do naše skupne kulture in do naše skupnosti.« Sledimo torej temu sporočilu tudi v teh časih številnih preizkušenj, Primož Trubar, Martin Luther ter ostale velike osebnosti protestantizma in reformacije pa naj nam bodo za zgled in oporo, da ne izgubimo zaupanja, sočutja in vere v sočloveka.

Čestitke vsem evangeličanom augsburške veroizpovedi.

Sorodni članki