Glasovanje o reviziji Aarhuške uredbe ob svetovnem dnevu Zemlje

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu Zemlje: Odbor za okolje Evropskega parlamenta danes glasuje o predlogih za spremembo t. i. Aarhuške uredbe. Gre za zakonodajni predlog, ki opredeljuje obveznosti Evropske unije, ki jih je slednja dolžna spoštovati kot podpisnica Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Predlog spremembe uredbe bistveno izboljšuje položaj tako nevladnih organizacij kot širše javnosti pri uresničevanju pravice do pravnega varstva v … Več

Dr. Brglez prejel odgovor Komisije na vprašanje glede neenakosti pri izobraževanju zaradi zaprtja šol

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Marija Gabriel je v odgovoru na vprašanje glede smernic za ponovno odprtje šol poudarila, da “EU opravlja svojo vlogo pri razvijanju izmenjave informacij in izkušenj, tudi glede ponovnega odprtja šol, ne načrtuje pa objave smernic na tem področju”. Vprašanje poslanca in odgovor Komisije sta v celoti objavljena spodaj.

Izmenjava mnenj z evropsko komisarko za enakost

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je v sredo, 17. marca 2021, sodeloval v izmenjavi mnenj z evropsko komisarko za enakost Heleno Dalli o Evropski strategiji o invalidnosti do leta 2030. Gre za celovit dokument, ki upošteva raznolikost invalidnosti, večkratno in presečno diskriminacijo invalidov, ter tudi veliko bolje odraža določbe Konvencije OZN o pravicah invalidov, katere pogodbenice so države članice in EU. Dr. Brglez je posebej pozdravil zaveze Komisije za konkreten napredek na področjih dostopnosti, neodvisnega življenja ter zaposlovanja invalidov in … Več

Obrazložitev glasu: Evropski semester – vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021 (11. 3. 2021)

Padec gospodarske rasti in zaposlenosti ter poglabljanje neenakosti, ki so obstajale že pred pandemijo, so dokazljivo dejstvo že za leto 2020. V letu 2021 in nadaljnjih letih pričakujemo nadaljevanje in krepitev negativnih trendov, zaradi česar je uporaba splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast neizogibna vsaj do konca leta 2021 oz. dokler je to utemeljeno. Če naj v vsaki krizi najdemo tudi pozitivne vidike, potem je aktualna odločilno prispevala k sprejetju tega poročila Evropskega parlamenta, ki zahteva, … Več

Obrazložitev glasu: Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov (10. 3. 2021)

Glasoval sem za poročilo o enakem obravnavanju pri zaposlovanju glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki naslavlja najširše vidike vztrajajoče strukturne diskriminacije invalidov pri zaposlovanju in posledične socialne izključenosti. Ne le vse države članice, temveč tudi sama Evropska unija, so pogodbenice Konvencije OZN o pravicah invalidov ter zavezane k njenemu neposrednemu ter polnemu izvajanju. Države članice in EU so dolžne zagotoviti nediskriminacijo invalidov in hkrati pozitivne ukrepe za njihovo enakopravno vključenost tudi na področju zaposlovanja in dela. Poročilo podrobno … Več

Obrazložitev glasu: Razglasitev EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ (11. 3. 2021)

Glasoval sem za resolucijo Evropskega parlamenta, ki razglaša EU kot »svobodno območje za osebe LGBTIQ«. Velika večina (492) neposredno izvoljenih predstavnikov državljanov EU smo s tem odločno pritrdili osnovni premisi, da so pravice LGBTIQ oseb človekove pravice. Za EU so torej diskriminacija, sovražni govor, fizično nasilje in ostala dejanja, namenjena neposrednemu ali posrednemu škodovanju dobrobiti pripadnikov dotične družbene skupine, nesprejemljivi. Čeprav je resolucija kot taka deklaratorne narave, pa ima izjemno politično težo, saj je bistven kontrapunkt političnim ambicijam in težnjam … Več

Obrazložitev glasu: Nadzor ribištva (10. 3. 2021)

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe glede nadzora ribištva v EU. Parlament pri tem teži k poenotenju pravil ribištva, njihovemu nadzoru in kaznim v vsej EU. Tovrstno ukrepanje je zame, tudi v vlogi nadomestnega člana odbora za okolje in javno zdravje, pomembno z vidika okoljevarstva oz. ohranjanja biotske raznovrstnosti v morjih EU. Namreč kot je posebej izpostavljeno v mnenju odbora za okolje, bo odsotnost primernih ukrepov na področju ribištva (ne samo na ravni Unije, temveč tudi na nacionalni in … Več

Pisna izjava: Primerna skrbnost in odgovornost podjetij (8. 3. 2021)

Primerna skrbnost in odgovornost podjetij bi kot načelo morala postati integralni del poslovnega modela in operacij podjetij tako znotraj Unije kot v odnosu do tretjih držav, v skladu z določili iz ustanovnih pogodb EU. Kljub številnim aktom mehkega prava (priporočil, smernic, deklaracij) na mednarodni, regionalni in EU ravni obstajajo podjetja, ki se uresničevanja omenjenega načela lotevajo stihijsko, pomanjkljivo ali celo na način psevdo-družbene odgovornosti, s tem ko njihovo delovanje vpliva na (ireverzibilno) okoljsko degradacijo in (tudi posledično) spoštovanje človekovih pravic. … Več

O zagotavljanju enakopravnosti spolov

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je v kratkem videu ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki je potekalo med 8. in 11. marcem 2021, spregovoril o zagotavljanju enakopravnosti različnih družbenih skupin, v luči nedavnega mednarodnega dneva žensk pa še posebej o zagotavljanju enakopravnosti med spoloma. Vabljeni k ogledu.  

Evropske poslanke in poslanci pozvali k umestitvi zaposlovalnega in socialnega vidika v prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU

Na pobudo dr. Milana Brgleza je pet slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu (Franci Bogovič (SLS/EPP), Milan Brglez (S&D/SD), Tanja Fajon (S&D/SD), Klemen Grošelj (LMŠ/Renew) in Irena Joveva (LMŠ/Renew)) pozvalo predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janšo, ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja in ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja k temu, da zaposlovalni in socialni vidik umestijo v prioritete slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.