Dr. Brglez prejel odgovor Komisije glede evropske zakonodaje za ureditev maksimalne dovoljene temperature na delovnem mestu

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je skupaj s poslanskim kolegom Matjažem Nemcem (oba S&D) na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede evropske zakonodaje za ureditev maksimalne dovoljene temperature na delovnem mestu. Vprašanje Komisiji in njen odgovor sta dostopna na spodnjih povezavah. Vprašanje Komisji_E-002729-2022 Odgovor Komisije_E-002729-2022  

Dr. Brglez pozdravil predstavitev Evropske strategije za oskrbo

Evropska komisija je danes objavila Evropsko strategijo za oskrbo, ki jo je predsednica Komisije obljubila v svojem govoru o stanju v EU leta 2021. Pojav pandemije je dokončno potrdil potrebo po skupnem evropskem ukrepanju za izboljšanje dostopnosti ter kakovosti oskrbe za vse ljudi od zgodnjega otroštva do pozne starosti. Namen strategije je hkrati nasloviti nižjo raven zaposlenosti žensk ter odpraviti vrzeli v plačah in pokojninah, ki so posledica bremena skrbi za otroke, starejše ter druge sorodnike in prijatelje, ki še … Več

Na predlog dr. Milana Brgleza (S&D, SD) štirje poslanci skupine S&D v Evropskem parlamentu predlagajo 20 % dvig sredstev v proračunu EU za Evropsko civilno zaščito (RescEU)

Na predlog dr. Milana Brgleza so člani Odbora za proračun Evropskega parlamenta (BUDG) Pierre Larrouturou (Francija), Eva Kaili (Grčija), Elisabetta Gualmini (Italija) in Alfred Sant (Malta) vložili dopolnilo k proračunu EU za leto 2023, v katerem predlagajo povečanje sredstev za civilno delovanje EU (RescEU) za 48 milijonov €, s čimer bi omogočili nakup in vzdrževanje dodatne gasilske opreme in letal, ki bi pomagala pri gašenju požarov po Evropi. Pierre Larrouturou vložitev dopolnila k proračunu EU pojasnjuje tako: »Glede na to, … Več

Dr. Brglez gostil evropsko poslanko Agnes Jongerius

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je 8. julija na obisku v Sloveniji gostil evropsko poslanko z Nizozemske Agnes Jongerius, poročevalko za minimalno plačo v Evropskem parlamentu. Poslanka se je srečala s predstavniki Delavske svetovalnice, s predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, s predstavniki gospodarskega ministrstva in državnim sekretarjem Matevžem Fragežem ter z ministrom za delo, družino in socialne zadeve Luko Mescem. Poslanka Jongerius je za Radiotelevizijo Slovenija spregovorila o direktivi o ustreznih minimalnih plačah v EU, o kateri bodo evropske poslanke … Več

Evropski parlament utrl pot k Evropskemu dogovoru o oskrbi

Oskrba je najpristnejša oblika medčloveške in medgeneracijske solidarnosti, generator ekonomske vrednosti in vezivno tkivo naših družb. Čeprav je skrbstveno delo nepogrešljivo za oskrbovance, naša gospodarstva in družbe, ostaja paradoksalno podcenjeno, premalo plačano in neenakopravno porazdeljena. Neplačana neformalna oskrba in gospodinjska dela, ki se še vedno pretežno dojemajo kot »žensko delo« in ne priznavajo kot »pravo delo«, ohranjajo spolne stereotipe in obstoječe neenakosti. Nedavna zdravstvena kriza s svojimi gospodarskimi in socialnimi posledicami je znova razkrila pomanjkljivosti v naših modelih oskrbe, ki … Več

Izjava dr. Brgleza ob sprejetju poročila o oskrbi

Izjava evropskega poslanca dr. Milana Brgleza na skupnem zasedanju odborov za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter za pravice žensk in enakost spolov (FEMM), na katerem so poslanke in poslanci z odločno večino potrdili poročilo o oskrbi, ki sta ga sooblikovala dr. Brglez in finska poslanka Sirpa Pietikäinen in podaja konkretne predloge Komisiji in državam članicam za skupne evropske ukrepe na tem področju.

Dr. Brglez v razpravi o zakonodajnem svežnju “Fit for 55” izpostavil nujnost zmanjševanja emisij v letalskem sektorju

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je v razpravi o zakonodajnem svežnju “Fit for 55” v okviru junijskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu izpostavil nujnost ukrepanja v letalstvu, če želimo, da se v naslednjih desetletjih ta gospodarski sektor razvija skladno z zavezami in obeznostmi Evropske unije in držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Celoten prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Dr. Brglez gostitelj okrogle mize na temo prekomerne uporabe zaslonov

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je 27. maja 2022 v svoji ljubljanski pisarni gostil okroglo mizo z naslovom Uporaba zaslonov: koristi za razvoj in nevarnosti za zasvojenost mladostnikov. V razpravi so se mu pridružili dr. Mateja Vintar Spreitzer, pediatrinja in vodja delovne skupine za obvladovanja časa pred zasloni pri Zdravniški zbornici Slovenije, Miha Kramli, vodja centra za zdravljenje odvisnosti pri ZD Nova Gorica in Rok Gumzej iz Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout. Posnetek razprave si lahko v … Več