Dr. Brglez: EU ne prepozna okoljsko naprednih metod pridelave hrane

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez (S&D) je na Evropsko komisijo naslovil pisno vprašanje glede pravil EU na področju ekološke in hidroponske pridelave hrane. Izpostavil je, da veljavna pravila EU o ekološki pridelavi mnogim proizvajalcem, ki uporabljajo inovativne in tehnološko napredne metode za pridelavo svežega sadja in zelenjave, povzročajo številne preglavice, saj jim preprečujejo, da bi svoje pridelke tržili pod ekološko oznako. Komisija je v odgovoru izpostavila, da je eden od ciljev ekološke pridelave “ohranjanje dolgoročne rodovitnosti prsti. Zato je … Več

Uefa potrdila svojo zavezanost boju proti staromrzništvu

Potem ko je 21 poslank in poslancev Evropskega parlamenta na pobudo dr. Milana Brgleza (S&D) na predsednika Združenja evropskih nogometnih zvez (UEFA) Aleksandra Čeferina minuli teden naslovilo pismo, v katerem so ga pozvali k spodbujanju medgeneracijskega dialoga in solidarnosti, je predsednik Uefe v svojem odgovoru potrdil zavezanost nogometne organizacije boju proti staromrzništvu. Pismo poslank in poslancev Evropskega parlamenta si lahko preberete v prešnji novici, odgovor Uefe pa je v celoti objavljen spodaj.    

Evropski poslanci Uefo pozvali k spodbujanju medgeneracijske solidarnosti

Na pobudo dr. Milana Brgleza (S&D) je danes 21 poslank in poslancev Evropskega parlamenta na predsednika Združenja evropskih nogometnih zvez (UEFA) Aleksandra Čeferina naslovilo pismo, v katerem so ga pozvali k spodbujanju medgeneracijskega dialoga in solidarnosti. Kot so poudarili, je pandemija covid-19 v starajoči se evropski družbi razgalila problem staromrzništva (ageism). Ob tem so evropski poslanci izrazili prepričanje, da bi lahko UEFA svojim vplivom pomembno prispevala k naslavljanju tega problema. Pismo je v celoti objavljeno spodaj.      

Dr. Brglez sodeloval v izmenjavi mnenj s slovenskim predsedstvom

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je 1. julija, na uradni začetek slovenskega predsedovanja Svetu EU, v okviru spletnega srečanja interesne skupine za solidarnost med generacijami s slovenskim predsedstvom sodeloval v izmenjavi mnenj o demografskih spremembah in pomenu solidarnosti med generacijami kot vodilnega načela pri upravljanju izzivov, ki jih prinaša starajoča se družba. V razpravi je med drugim poudaril, da je bilo minulo leto, ki ga je zaznamovala pandemija, boleč opomnik, da naših trgov dela, zdravstvenih sistemov in sistemov socialne … Več

Obrazložitev glasu: Kršenje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in dejstvo, da maroške oblasti v migracijski krizi v Ceuti izrabljajo mladoletnike (10. junij 2021)

Tako z moralnega kot mednarodnopravnega vidika uživajo otroci poseben status ter morajo biti deležni naše posebne skrbi in zaščite. Vsakršna instrumentalizacija otrok za doseganje političnih ciljev (v mednarodnih sporih) je povsem zavržna, pa vendar končnega besedila, še posebej po tem, ko so bili zavrnjeni amandmaji, ki poudarjajo nujnost spoštovanja mednarodnega prava v kontekstu mednarodnih migracij, resolucije nisem mogel podpreti. Končno besedilo resolucije se namreč oddaljuje od naslova in namena resolucije, tako da so pravice in največja korist otrok postavljeni v … Več

Razmislek ob svetovnem dnevu okolja

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza: Na povabilo nevladne organizacije Jer nas se tiče, iz Mostarja, sem se včeraj udeležil razprave o varovanju okolja in ravnanju z odpadki v Bosni in Hercegovini, kjer določena neustrezno urejena odlagališča odpadkov, kot je npr. Uborak pri Mostarju, predstavljajo resno grožnjo okolju in zdravju lokalnega prebivalstva. Bližina reke Neretve, kamor bi naj odtekala neprečiščena odpadna voda, pa pomeni, da imajo posledice neustreznega odlaganja odpadkov lahko tudi čezmejne učinke. Čeprav odlagališče od decembra 2019 … Več

Poslansko vprašanje: kršitev smernic EU o financiranju Unije za izraelske subjekte na ozemlju zasedene Palestine

Skupina poslancev Evropskega parlamenta, med njimi tudi drugopodpisani dr. Milan Brglez, je na Evropsko komisijo naslovila vprašanje glede kršitev smernic EU o financiranju Evropske unije za izraelske subjekte na ozemlju zasedene Palestine, v skladu s katerimi so do nepovratnih sredstev EU upravičeni zgolj izraelski subjekti, ki nimajo sedeža in ne izvajajo financiranih dejavnosti na ozemlju zasedene Palestine. Poslansko vprašanje in odgovor Komisije sta v celoti objavljena spodaj.

Vključujoč dostop do sredstev EU na področju varovanja okolja

Mednarodna skupnost je obstoj soodvisnosti in recipročnosti med človekovimi pravicami in okoljem potrdila že pred 50 leti, na prvi konferenci Združenih narodov o okolju, v Stockholmu. Sporočilo držav sveta je bilo jasno, zdravo okolje je integralni del celovitega zagotavljanja širokega spektra človekovih pravic. Danes smo soočeni s podnebnimi in okoljskimi izrednimi razmerami, ki razpravo o povezanosti človekovih pravic z okoljem še toliko bolj aktualizirajo in skupaj s tem tudi vlogo okoljevarstvenikov. Zdravo okolje je pogoj za spoštovanje človekovih pravic. Zagotoviti … Več