Razmislek ob svetovnem dnevu okolja

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza: Na povabilo nevladne organizacije Jer nas se tiče, iz Mostarja, sem se včeraj udeležil razprave o varovanju okolja in ravnanju z odpadki v Bosni in Hercegovini, kjer določena neustrezno urejena odlagališča odpadkov, kot je npr. Uborak pri Mostarju, predstavljajo resno grožnjo okolju in zdravju lokalnega prebivalstva. Bližina reke Neretve, kamor bi naj odtekala neprečiščena odpadna voda, pa pomeni, da imajo posledice neustreznega odlaganja odpadkov lahko tudi čezmejne učinke. Čeprav odlagališče od decembra 2019 … Več

Poslansko vprašanje: kršitev smernic EU o financiranju Unije za izraelske subjekte na ozemlju zasedene Palestine

Skupina poslancev Evropskega parlamenta, med njimi tudi drugopodpisani dr. Milan Brglez, je na Evropsko komisijo naslovila vprašanje glede kršitev smernic EU o financiranju Evropske unije za izraelske subjekte na ozemlju zasedene Palestine, v skladu s katerimi so do nepovratnih sredstev EU upravičeni zgolj izraelski subjekti, ki nimajo sedeža in ne izvajajo financiranih dejavnosti na ozemlju zasedene Palestine. Poslansko vprašanje in odgovor Komisije sta v celoti objavljena spodaj.

Vključujoč dostop do sredstev EU na področju varovanja okolja

Mednarodna skupnost je obstoj soodvisnosti in recipročnosti med človekovimi pravicami in okoljem potrdila že pred 50 leti, na prvi konferenci Združenih narodov o okolju, v Stockholmu. Sporočilo držav sveta je bilo jasno, zdravo okolje je integralni del celovitega zagotavljanja širokega spektra človekovih pravic. Danes smo soočeni s podnebnimi in okoljskimi izrednimi razmerami, ki razpravo o povezanosti človekovih pravic z okoljem še toliko bolj aktualizirajo in skupaj s tem tudi vlogo okoljevarstvenikov. Zdravo okolje je pogoj za spoštovanje človekovih pravic. Zagotoviti … Več

Smiselna regulacija konoplje ujeta v birokratski primež držav članic in Evropske unije

Komisija v svojem odgovoru na vprašanje skupine poslank in poslancev Evropskega parlamenta, ki sva ga skupaj z evropsko poslanko Tanjo Fajon predlagala konec februarja (https://milanbrglez.si/za-smiselno-regulacijo-konoplje-na-ravni-eu/), ne podaja najbolj oprijemljivih obrazložitev in k večjemu odpira področja za nadaljnje poizvedovanje in razpravo. Glede umestitve konopljinih izvlečkov v okvir uredbe o novih živilih je pomembno poudariti, da so predstavniki držav članic v pristojnih odborih Komisije odločali o tem predpisu, vendar ni jasno, na osnovi katerih znanstvenih in zgodovinskih dokazov je bila taka odločitev … Več

Digitalni zeleni certifikat

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza: V Evropskem parlamentu smo danes glasovali o amandmajih na predlog uredbe Evropske komisije o t. i. Digitalnem zelenem potrdilu, ki naj bi se (po novem) uradno imenovalo Potrdilo EU o COVID-19. Evropski parlament je v predlog uredbe vnesel številne varovalke, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljank in državljanov Evropske unije. Zame je ključno, da potrdilo ne bo obvezno, da bo časovno omejeno, da bo zahtevalo od držav članic, da omogočijo … Več

Glasovanje o reviziji Aarhuške uredbe ob svetovnem dnevu Zemlje

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu Zemlje: Odbor za okolje Evropskega parlamenta danes glasuje o predlogih za spremembo t. i. Aarhuške uredbe. Gre za zakonodajni predlog, ki opredeljuje obveznosti Evropske unije, ki jih je slednja dolžna spoštovati kot podpisnica Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Predlog spremembe uredbe bistveno izboljšuje položaj tako nevladnih organizacij kot širše javnosti pri uresničevanju pravice do pravnega varstva v … Več

Dr. Brglez prejel odgovor Komisije na vprašanje glede neenakosti pri izobraževanju zaradi zaprtja šol

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Marija Gabriel je v odgovoru na vprašanje glede smernic za ponovno odprtje šol poudarila, da “EU opravlja svojo vlogo pri razvijanju izmenjave informacij in izkušenj, tudi glede ponovnega odprtja šol, ne načrtuje pa objave smernic na tem področju”. Vprašanje poslanca in odgovor Komisije sta v celoti objavljena spodaj.

Izmenjava mnenj z evropsko komisarko za enakost

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je v sredo, 17. marca 2021, sodeloval v izmenjavi mnenj z evropsko komisarko za enakost Heleno Dalli o Evropski strategiji o invalidnosti do leta 2030. Gre za celovit dokument, ki upošteva raznolikost invalidnosti, večkratno in presečno diskriminacijo invalidov, ter tudi veliko bolje odraža določbe Konvencije OZN o pravicah invalidov, katere pogodbenice so države članice in EU. Dr. Brglez je posebej pozdravil zaveze Komisije za konkreten napredek na področjih dostopnosti, neodvisnega življenja ter zaposlovanja invalidov in … Več

Obrazložitev glasu: Evropski semester – vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021 (11. 3. 2021)

Padec gospodarske rasti in zaposlenosti ter poglabljanje neenakosti, ki so obstajale že pred pandemijo, so dokazljivo dejstvo že za leto 2020. V letu 2021 in nadaljnjih letih pričakujemo nadaljevanje in krepitev negativnih trendov, zaradi česar je uporaba splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast neizogibna vsaj do konca leta 2021 oz. dokler je to utemeljeno. Če naj v vsaki krizi najdemo tudi pozitivne vidike, potem je aktualna odločilno prispevala k sprejetju tega poročila Evropskega parlamenta, ki zahteva, … Več

Obrazložitev glasu: Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov (10. 3. 2021)

Glasoval sem za poročilo o enakem obravnavanju pri zaposlovanju glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki naslavlja najširše vidike vztrajajoče strukturne diskriminacije invalidov pri zaposlovanju in posledične socialne izključenosti. Ne le vse države članice, temveč tudi sama Evropska unija, so pogodbenice Konvencije OZN o pravicah invalidov ter zavezane k njenemu neposrednemu ter polnemu izvajanju. Države članice in EU so dolžne zagotoviti nediskriminacijo invalidov in hkrati pozitivne ukrepe za njihovo enakopravno vključenost tudi na področju zaposlovanja in dela. Poročilo podrobno … Več