s sogovorniki

»IVANE, I AKO TI FALE ONA DVA, PRIMIT ĆEMO TE!«: Na poti k prvim večstrankarskim demokratičnim volitvam v Sloveniji

Poleg znanstvenih študij in oprijemljivih objektivnih (ponavadi in predvsem ekonomskih) analiz so za razumevanje nekdanjega družbenega gospodarskega in političnega sistema, predvsem pa prehoda iz slednjega v demokratično in prostotržno ureditev, pomembne tudi anekdote. Slednja se prične v vasi Miren pri Novi Gorici, v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Njene vaščane je prizadejala marsikatera usoda, ki je … Več